ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2563 สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30000 บาท ช้อปดีมีคืน 2563 คือ ช้อปช่วยชาติ 2563

สรุปรายละเอียดและเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท สำหรับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563

ช้อปดีมีคืน คือ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ด้วยการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่จ่ายไปจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการยื่นภาษีในเดือนมีนาคม 2564

สำหรับจุดประสงค์ของมาตรการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน คือการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษี 3-4 ล้านคน และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากมาตรการช้อปดีมีคืนทั้งหมด 55,500 ล้านบาท

อธิบายแบบง่ายๆ ค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน คือโครงการที่เป็นลักษณะเดียวกับ ช้อปช่วยชาติ ที่เคยใช้มาก่อนเมื่อปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนนี้ได้

อย่างไรก็ตาม ช้อปดีมีคืน ไม่ได้มีการคืนเงินหรือคืนภาษีตามชื่อโครงการแต่อย่างใด เป็นแค่มาตรการลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่ายเหมือนกับช้อปช่วยชาติเพียงเท่านั้น

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณต้องการคำตอบ

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน

สำหรับเงื่อนไข ค่าลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน คือ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในประเทศที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 3. ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
 4. สินค้าที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น

สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และต้องมีใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานการใช้จ่าย

โดยสินค้าที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน จะไม่รวมถึง

 1. ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 2. ค่ายาสูบ
 3. ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 4. ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 5. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 7. ค่าที่พักในโรงแรม

นอกจากนี้ ถ้าหากได้สิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการคนละครึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนนี้ได้

ช้อปดีมีคืน เริ่มวันไหน?

ระยะเวลาในการใช้จ่ายเพื่อนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมาใช้เป็น ค่าลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน คือ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน ดังกล่าวจะถูกใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมในปี 2564 ที่จะถึง

เงินได้เท่าไหร่ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม แม้จะบอกว่า ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงเพดานสูงสุด 30,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 0 – 150,000 บาท ไม่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว ทำให้ไม่ได้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน (ไม่จำเป็นต้องลดหย่อน)

เงินได้สุทธิต่อปี 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 1,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 3,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 4,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 6,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 7,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 9,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% ทำให้เงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงจากค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนสูงสุด 10,500 บาท

หมายเหตุ: เงินได้สุทธิ คือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีแล้ว

สามารถติดตามรายละเอียดของมาตรการ ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี ที่จะประกาศเพิ่มเติมออกมาหลังจากนี้ได้ที่ Facebook InsureThink