ประกันการเดินทาง คือ อะไร? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันการเดินทาง คือ Travel Insurance ประกันภัย การเดินทาง ประกันเดินทาง คือ

มาดูกันว่า ประกันการเดินทาง คืออะไร? ประกันการเดินทาง คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันการเดินทาง คือ ประกันที่จะคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวหรืออยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะคุ้มครองเกี่ยวกับ สุขภาพ อุบัติเหตุ ทรัพย์สิน และความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

สำหรับระยะเวลาคุ้มครองของ ประกันการเดินทาง คือ ตั้งแต่วันเดินทางไปจนถึงวันเดินทางกลับ และในส่วนของผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะต้องทำประกันการเดินทางแบบรายปีที่คุ้มครองในระยะเวลาที่นานกว่า

โดยทั่วไป ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) จะคุ้มครอง อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กระเป๋าหรือทรัพย์สินสูญหาย กระเป๋าเดินทางเสียหาย การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินล่าช้า ไปจนถึงการยกเลิกการเดินทางที่ไม่คาดคิด

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของประกันการเดินทางอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน ผู้ทำประกันควรศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละกรมธรรม์ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ประกันการเดินทางที่ตอบโจทย์ที่สุด

ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท?

ประกันเดินทาง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance : TA) และ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance : TA) คือ ประกันการเดินทาง ที่จะเน้นการประกันภัยอุบัติเหตุ โดยจะเน้นไปที่การประกันในเรื่องพื้นฐานเป็นหลัก เช่น ค่ารักษาพยาบาท เงินชดเชยสำหรับการเสียชีวิต เป็นต้น

โดยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าและพบได้บ่อยจากบริษัททัวร์ต่างๆ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA) คือ ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมทุกอย่างตรงข้ามกับแบบแรก โดยทั่วไปก็จะครอบคลุมตามที่ได้อธิบายไว้ตอนต้นของบทความ (อาจแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกัน)

ประกันการเดินทาง สำหรับขอวีซ่า

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความสำคัญของ ประกันการเดินทาง คือ การนำไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าในหลายประเทศ อย่างเช่น สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และ เยอรมนี เป็นต้น

โดยเงื่อนไขของ ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ที่นำมาใช้ประกอบการขอวีซ่า คือจะต้องคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาท

ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองอะไร?

ถึงแม้ว่าประกันการเดินทาง (Travel Insurance) จะดูเหมือนเป็นประกันที่คุ้มครองหลากหลาย อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครองของประกันการเดินทางอยู่ด้วย เช่น

  1. ความเสียหายหรือภัยมาจากเหตุเกิดจากการจลาจล การชุมนุม หรือ สงคราม
  2. ความเสียหายจากเชื้อเพลิง กัมมันตภาพรังสี และอาวุธนิวเคลียร์
  3. ตรวจพบว่าผู้เอาประกันใช้สารเสพติดและเมาสุรา
  4. การทำร้ายร่างกาย หรือฆ่าตัวตาย
  5. ผู้เอาประกันภัยเกิดการแท้งบุตร
  6. เล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย อย่างเช่น สกี และการแข่งรถ

หมายเหตุ: รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน

ประเทศที่ ประกันการเดินทาง ไม่คุ้มครอง

ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางจะมีหน้าที่คุ้มครองความเสี่ยงของผู้เดินทาง แต่ในบางประเทศที่เสี่ยงเกินไป ประกันการเดินทาง ก็อาจจะไม่คุ้มครอง

สำหรับประเทศที่เรียกว่ามีความเสี่ยงและประกันการเดินทางส่วนใหญ่มักจะไม่คุ้มครองได้แก่ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย เป็นต้น

ซึ่งผู้ทำประกันก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าประกันการเดินทางที่คุณกำลังจะเลือกคุ้มครองประเทศที่คุณกำลังจะไปหรือไม่

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าคุณเดินทางไปในประเทศที่คนทั่วไปเดินทางไปท่องเที่ยว สำหรับประเด็นนี้ก็จะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลแต่อย่างใด

วิธีทำประกันการเดินทาง

สำหรับขั้นตอน วิธีทำประกันการเดินทาง จะค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะการทำ ประกันการเดินทางออนไลน์ ที่ผู้เอาประกันต้องทำเพียงแค่:

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำประกัน
  • กรอกข้อมูลของการเดินทาง (ไปไหน เมื่อไหร่)
  • จำนวนคนที่เดินทาง (ในกรณีที่เดินทางไปหลายคนแล้วทำกรมธรรม์เดียว)
  • กรอกข้อมูลการชำระเงินและจ่ายเงินค่าประกันการเดินทาง

หรือในกรณีที่คุณทำประกันการเดินทางผ่านทางโทรศัพท์ ก็มีขึ้นตอนที่ไม่ต่างกันมาก เพียงแต่ต้องหาเบอร์ของบริษัทประกันที่ต้องการและโทรไปจัดการทำประกันการเดินทาง

สรุป ประกันการเดินทาง ควรทำหรือไม่?

ถ้าหากคำถามคือ ควรทำประกันการเดินทาง เมื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ คำตอบคือ “ควรทำ” เพราะเบี้ยประกันของประกันการเดินทางอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันซึ่งถือว่าถูกมากๆ ในขณะที่ให้ความคุ้มครองหลักล้าน

ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวของ ประกันการเดินทาง จะช่วยเยียวยาค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก (หรืออาจจะครอบคลุมทั้งหมดถ้าโชคดี) หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เจอกันบ่อยๆ อย่างเช่น อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย และการเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูงมาก