อ่านบทความเกี่ยวกับประกันทั้งหมด

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ อะไร?

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกกรม คือ อะไร

ประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คืออะไร? ต่างจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ อย่างไร?

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ 1 ใน ประกันชีวิต 3 ประเภท โดยประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industry Life Insurance) จะคล้ายกับประกันชีวิตประเภทสามัญที่เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม จะต่างจากประกันชีวิตประเภทสามัญตรงที่ ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูงมาก ประมาณ 10,000 ถึง 30,000 บาท

ส่งผลให้ในการทำประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนและเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่อนข้างต่ำ แต่ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) อาจมีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลารอคอย

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ของประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับพิสูจน์สุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นเวลา 180 วัน

ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทประกันจะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระ

เบี้ยประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม

ในส่วนของการชำระเบี้ยประกันของ ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกกรม (Industrial Life Insurance) จะสามารถชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนได้ ทำให้การจ่ายเบี้ยประกันของประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าผู้เอาประกันไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้ในเวลาที่กำหนด ผู้เอาประกันยังสามารถ ผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันได้ถึง 60 วัน

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม เหมาะกับใคร?

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ ประกันชีวิตที่เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย จากการที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีเบี้ยประกันพิเศษเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน

และด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเช่น ผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกร สามารถเข้าถึงประกันชีวิตชนิดนี้ได้ง่ายกว่าการทำประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเงื่อนไขมากกว่า

Related posts
การเงินส่วนบุคคลประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ อะไร? (Ordinary Life Insurance)

ประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ประกันผู้สูงอายุ คืออะไร? ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คุ้มครองอะไร?

ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?

ประกันชีวิตประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม คือ อะไร? รู้จักกับ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต