ประกันภัยทรัพย์สิน คือ อะไร? คุ้มครองทรัพย์สินอะไร?

ประกันภัยทรัพย์สิน คือ ประกันโรงงาน-ประกัน คอนโด ประกัน สินทรัพย์

ประกันภัยทรัพย์สิน คือ อะไร? และความคุ้มครองทั่วไปของ ประกันทรัพย์สิน มีอะไรบ้าง?

ประกันภัยทรัพย์สิน คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดคิดตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อย่างเช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอย่างไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

โดยพื้นฐาน ประกันภัยทรัพย์สิน ทั่วไปจะให้คุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด พายุ ลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยจากยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยจากการจลาจลและการนัดหยุดงาน สำหรับความคุ้มครองส่วนอื่นๆ ผู้เอาประกันอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมเพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติม

สำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองจาก ประกันภัยทรัพย์สิน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. ประกันทรัพย์สินของกิจการ (อย่างเช่น ประกันโรงงาน)
  2. ประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

ถ้าหากใครที่รู้จักกับประกันอัคคีภัยมาบ้างจะเห็นว่าความคุ้มครองและสิ่งที่เรากำลังอธิบายจะมีความคล้ายกับ ประกันภัยทรัพย์สิน อยู่พอสมควร

สำหรับสาเหตุที่บอกว่า ประกันภัยทรัพย์สิน คล้ายกับประกันอัคคีภัยมาจากการที่ประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองทรัพย์สินโดยตรง แต่ประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง

และด้วยความใกล้เคียงกันของลักษณะการคุ้มครองนี้เอง ทำให้ปกติจะไม่ค่อยได้เห็นประกันที่เรียกว่า ประกันภัยทรัพย์สิน บ่อยนัก แต่ประกันภัยทรัพย์สินมักจะถูกรวมเอาไว้กับประกันอัคคีภัยแทน สามารถอ่านเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยได้ที่: https://bit.ly/2ZAIyWr

ประกันภัยทรัพย์สิน คุ้มครองอะไรบ้าง?

ในส่วนของการคุ้มครองของ ประกันภัยทรัพย์สิน จะคุ้มครองตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง แต่จะคุ้มครองได้ไม่เกินมูลค่าการคุ้มครองสูงสุดที่ถูกระบุมูลค่าเอาไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านาย A ทำประกันภัยทรัพย์สินเอาไว้และใน สัญญาประกันภัยทรัพย์สิน ระบุเอาไว้ว่า คุ้มครองความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 500,000 บาท

ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นไฟไหม้ แล้วประเมินความเสียหายออกมาได้ 100,000 บาท เงินชดเชยที่นาย A จะได้รับจากบริษัท ประกันภัยทรัพย์สิน คือ 100,000 บาท ไม่ใช่ 500,000 บาท

โดยความคุ้มครองสูงสุดที่ได้รับจากประกันภัยทรัพย์สินอาจแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของ “ภัย” ที่เกิดขึ้น (ผู้ทำประกันควรศึกษาในส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกัน)