Home » ประกันภัย » ประกันอัคคีภัย คืออะไร? ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันอัคคีภัย คืออะไร? ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันอัคคีภัย คือ บ้าน คอนโด ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง อะไรบ้าง ประกันไฟไหม้

ประกันอัคคีภัย คืออะไร?

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน คอนโด อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โกดัง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างของผู้ทำประกันอัคคีภัย ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่คุ้มครองไปถึงรากฐานของสิ่งปลูกสร้าง

ตามปกติประกันอัคคีภัยคือประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองจากความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยจากการระเบิดเป็นหลัก แต่อาจจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมของภัยแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกันหรือในแต่ละแพคเกจประกันอัคคีภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการเฉี่ยวและหรือถูกยานพาหนะชน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ

โดยผู้ที่สามารถจะทำประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย

ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลให้ประกันอัคคีภัยคือประกันที่เรียกแบบเหมารวม ในชื่อของประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันคอนโด ประกันโรงงาน และประกันไฟไหม้

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังนี้

 1. ภัยจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ ความเสียหายจากการดับเพลิงต่าง ๆ
 2. ภัยจากฟ้าผ่า เช่น การที่ฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้ และการที่ฟ้าผ่าจนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร
 3. ภัยจากการระเบิด ที่ไม่ใช่การระเบิดที่เป็นอาวุธ
 4. ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ รวมถึงสัตว์พาหนะ
 5. ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำในบ้าน (แต่ไม่ใช่น้ำท่วม)
 7. ภัยจากการโจรกรรม
 8. ภัยจากลมพายุ
 9. ภัยจากน้ำท่วม เป็นภัยจากน้ำที่ไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติ อาจเป็นทางน้ำธรรมชาติหรือทางน้ำที่สร้างขึ้น หรือท่อน้ำสาธารณะแตก
 10. ภัยจากลูกเห็บ
 11. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ

โดยประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยที่ประเมินจากมูลค่าจริงของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย และไม่เกินจำนวนที่ถูกกำหนดเอาไว้ในทุนประกันของประกันอัคคีภัย ในส่วนของภัยที่ได้รับการคุ้มครองและทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง และสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันอัคคีภัย ผู้ทำประกันมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกัน เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

ความเสียหายที่ ประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครอง

ความเสียหายและสินทรัพย์ที่ ประกันอัคคีภัยไม่คุ้มครอง จะถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยแต่ละบริษัทประกันอาจจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แนะนำให้ผู้ทำประกันศึกษาอย่างละเอียดว่าประกันอัคคีภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยคุ้มครองอะไรบ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง เพื่อที่ผู้ทำประกันจะได้ประกันอัคคีภัยที่ตอบโจทย์และครอบคลุมความเสี่ยงที่สุด

แม้ว่าประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ภายในบ้าน ตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทรัพย์สินบางประเภทจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันอัคคีภัย ตัวอย่างเช่น

 • ทองแท่ง เงินแท่ง อัญมณี
 • เอกสาร แผนผัง แบบแปลนต่างๆ อากรสแตมป์ ธนบัตร เงินตรา
 • ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้

ในกรณีผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ ผู้เอาประกันสามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองหลักในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเพื่อรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการ เช่น ความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม ความคุ้มครองภัยจากลูกเห็บ และความคุ้มครองภัยจากภายุ

ค่าที่พักชั่วคราว

ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้มีโอกาสได้รับเงินชดเชยจาก อัคคีภัย หรือเมื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันเกิดไฟไหม้ นอกจากผู้เอาประกันจะได้เงินชดเชยตามทุนประกันของประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันยังจะชดเชยค่าที่พักชั่วคราวระหว่างที่ผู้เอาประกันไม่มีที่อยู่อีกด้วย

โดยวงเงินที่ประกันอัคคีภัยจะคุ้มครอง ค่าที่พักชั่วคราว จะถูกระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งจะมีวงเงินสูงสุดและจำนวนวันสูงสุดที่จะได้รับเงินชดเชย ค่าที่พักชั่วคราว จากประกันอัคคีภัย

ซึ่งในส่วนนี้ผู้เอาประกันก็ควรจะพิจารณาการชดเชยที่เหมาะสม เพื่อที่เงินส่วนนี้จะได้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักชั่วคราวได้ทั้งหมด ไม่ต้องคอยเป็นกังวลในส่วนนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงๆ


คำถามที่พบบ่อย

ประกันอัคคีภัย คืออะไร?

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่รวมรากฐานของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน คอนโด อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โกดัง รวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างของผู้ทำประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?

โดยทั่วไป ประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยหลักใน 6 กรณี ได้แก่ ภัยจากไฟไหม้, ภัยจากฟ้าผ่า, ภัยจากการเฉี่ยวและหรือถูกยานพาหนะชนโดยผู้อื่น, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากการระเบิด, และภัยจากน้ำ แต่จะไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วมและการแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดินหรือระบบดับเพลิง

ความเสียหายที่ประกันอัคคีภัยไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง?

ความเสียหายและสินทรัพย์ที่ ประกันอัคคีภัยไม่คุ้มครอง จะถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยแต่ละบริษัทประกันอาจจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แนะนำให้ผู้ทำประกันศึกษาอย่างละเอียดว่าประกันอัคคีภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยคุ้มครองอะไรบ้างและไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

นอกจากนี้ บางครั้งประกันอัคคีภัยยังถูกใช้เรียกรวมไปถึงประกันภัยทรัพย์สินด้วย เนื่องจากมีความครอบคลุมที่ใกล้เคียงกัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยทรัพย์สินได้ที่บทความ: ประกันภัยทรัพย์สิน คืออะไร? ทำความรู้จักกับประกันภัยทรัพย์สิน