ประกันภัย

ประกันอัคคีภัย คือ อะไร? ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไร?

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันอัคคีภัย-คุ้มครอง ประกันไฟไหม้ บ้าน คอนโด

ประกันอัคคีภัย คือ อะไร? ทำไมต้องทำ ประกันอัคคีภัย มาดูกันว่า ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง!?

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐานของสิ่งปลูกสร้าง) เช่น บ้าน คอนโด อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน โกดัง รวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง

ทำให้หลายครั้ง ประกันอัคคีภัย คือ ประกันที่รู้จักหรือถูกเรียกแบบเหมารวมในชื่อ ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันคอนโด ประกันโรงงาน และประกันไฟไหม้

ตามปกติ ประกันอัคคีภัย คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองจาก ไฟไหม้ ระเบิด ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวและหรือถูกยานพาหนะชน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทำอันมีเจตนาร้าย

นอกจากนี้ ประกันอัคคีภัย ยังคุ้มครองไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ภายในบ้าน และอื่นๆ ที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

โดยเงินชดเชยจาก ประกันอัคคีภัย จะประเมินจากมูลค่าจริงของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย และไม่เกินจำนวนที่ถูกกำหนดเอาไว้ในทุนประกันของประกันอัคคีภัย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภัยที่ได้รับการคุ้มครอง ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง และสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก ประกันอัคคีภัย ผู้ทำประกันมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกัน เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน 

สำหรับผู้ที่สามารถจะทำ ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย

ความเสียหายที่ ประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครอง

ในส่วนของความเสียหายและสินทรัพย์ที่ ประกันอัคคีภัยไม่คุ้มครอง จะถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยแต่ละบริษัทประกันอาจจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

แนะนำให้ผู้ทำประกันศึกษาอย่างละเอียดว่า ประกันอัคคีภัย ของแต่ละ บริษัทประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง เพื่อที่ผู้ทำประกันจะได้ประกันอัคคีภัยที่ตอบโจทย์และครอบคลุมความเสี่ยงที่สุด

นอกจากนี้ ในบางกรณีผู้ทำประกันอาจจะต้องซื้อประกันเสริมเพื่อรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมจาก เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มจากประกันอัคคีภัยในการคุ้มครองของสัญญาหลัก อย่างเช่น ความคุ้มครองน้ำท่วม

ค่าที่พักชั่วคราว

ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้มีโอกาสได้รับเงินชดเชยจาก อัคคีภัย หรือเมื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันเกิดไฟไหม้ นอกจากผู้เอาประกันจะได้เงินชดเชยตามทุนประกันของประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันยังจะชดเชยค่าที่พักชั่วคราวระหว่างที่ผู้เอาประกันไม่มีที่อยู่อีกด้วย

โดยวงเงินที่ประกันอัคคีภัยจะคุ้มครอง ค่าที่พักชั่วคราว จะถูกระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งจะมีวงเงินสูงสุดและจำนวนวันสูงสุดที่จะได้รับเงินชดเชย ค่าที่พักชั่วคราว จากประกันอัคคีภัย

ซึ่งในส่วนนี้ผู้เอาประกันก็ควรจะพิจารณาการชดเชยที่เหมาะสม เพื่อที่เงินส่วนนี้จะได้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักชั่วคราวได้ทั้งหมด ไม่ต้องคอยเป็นกังวลในส่วนนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงๆ


บางครั้ง ประกันอัคคีภัย ยังถูกใช้เรียกรวมไปถึงประกันภัยทรัพย์สินด้วย เนื่องจากมีความครอบคลุมที่ใกล้เคียงกัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันภัยทรัพย์สิน ได้ที่บทความ – ประกันภัยทรัพย์สิน คืออะไร? ทำความรู้จักกับประกันภัยทรัพย์สิน

Related posts
ประกันภัย

ประกันภัยไซเบอร์ คือ อะไร? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัย

ประกันภัยทรัพย์สิน คือ อะไร? คุ้มครองทรัพย์สินอะไร?