Home » การเงินส่วนบุคคล » วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5000 บาท 3 เดือนจากกระทรวงการคลัง

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5000 บาท 3 เดือนจากกระทรวงการคลัง

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

วิธี ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน สมัคร วิธีลงทะเบียน รับเงิน 5000 บาท จากรัฐบาล ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน com

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตามมาตรการชดเชยรายได้ให้ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมตามนโยบายกระทรวงการคลังด้วยการ แจกเงิน 5000 บาท ต่อเดือนระยะเวลา 3 เดือน มาดูกันว่า วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ที่เป็น วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท จากรัฐบาล มีขั้นตอนอย่างไรและทำยังไงบ้าง

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท หรือ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สามารถทำได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท จะสามารถเริ่มต้นเข้าไป ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 18.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ที่มีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน (รวมเป็นเงิน 15,000 บาท) ซึ่งจะได้รับเงิน 5000 บาท ภายใน 5 วันหลังลงทะเบียนผ่านระบบพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารของตนเอง โดยมีการประมาณการจำนวนผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 3 ล้านคน (เกินได้ ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไป)


ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5000 บาทจากรัฐบาลผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คือบุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 จะมีหรือไม่มีนายจ้างก็ได้

 • แรงงานลูกจ้าง
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ผู้ประกันตนตาม ม.39 กับ ม.40 ที่เป็นอาชีพอิสระสามารถ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5,000 บาทได้เช่นกัน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังจ่ายไม่ครบ 6 เดือนสามารถ ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ได้เช่นกัน (เพราะคุณสมบัติยังไม่ครบเงื่อนไขการได้เงินทดแทนกรณีว่างงาน)

ตัวอย่างอาชีพ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ (ชัดเจน) ได้แก่ ร้านทำผม สปา ผับ บาร์ ขายของ นวด ขับแท็กซี่ ไกด์ วินมอเตอร์ไซด์ และ อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานบริการอื่น ๆ เป็นต้น

หมายเหตุ: อาชีพอิสระอื่นๆ อย่างเช่น outsource, แม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดบ้าน, ผลิตสินค้าที่บ้านส่งร้านค้า, และอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลจากการที่ต้องปิดกิจการโดยตรง อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม (ซึ่งอาจจะช้ากว่าอาชีพที่ได้รับผลแบบชัดเจน)


ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

เพิ่มเติมสำหรับใครที่สงสัยว่า ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5000 บาทเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ในครั้งนี้มีใครบ้าง ในเบื้องต้นจะประกอบด้วยกลุ่มต่อไปนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่คุณสมบัติครบเงื่อนไขการได้เงินทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้ว
 • ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
 • เกษตรกร (เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่นอยู่แล้ว) กรณีที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออื่นสามารถลงทะเบียนได้ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง
 • ผู้ที่ไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว (ว่างงาน)
 • ผู้ที่อยู่ในสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา
 • ลูกจ้างที่ไม่ได้หยุดงาน (ยังทำงานได้เงินอยู่ตามปกติ)

ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระและทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม ถ้าเลือกลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท 3 เดือนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็จะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือสำหรับภาคเกษตรได้อีก (ที่อาจจะออกมาในอนาคต) และกรณีที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออื่นจริงๆ สามารถ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ได้โดยจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง


หลักฐานสำหรับ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณคือ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน หลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ประกอบด้วย

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลนายจ้าง (ถ้าไม่มีกรอกแค่ผลกระทบ)
 4. ช่องทางการรับเงิน (เพื่อรับเงิน 5,000 บาท ต่อเดือน)

สำหรับการรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 สามารถรับเงิน 5000 บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้ผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าไม่ใช่ให้แก้เป็นผูกเลขบัตร), การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ธนาคารอะไรก็ได้), และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

วิธี ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน วิธี ลงทะเบียน รับเงิน 5000 บาท จากรัฐบาล รับเงิน 5 พันบาท

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับขั้นตอน วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท 3 เดือนจากกระทรวงการคลังสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า Covid-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (ไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องรีบถ้าหากเว็บล่ม)

ข้อมูลทั่วไปที่ต้องกรอกในการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตรประชาชน
 • รายได้ต่อเดือนของผู้ลงทะเบียน
 • ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ ตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อได้ (ถ้าไม่มีใช้เบอร์คนใกล้ชิดได้) และอีเมลหรือไลน์ไอดี (ถ้ามี)
 • ช่องทางรับเงิน มี 2 กรณีคือ บัญชีที่เป็นของท่านเท่านั้น (จะเป็นบัญชีธนาคารอะไรก็ได้) หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประชาชนของท่าน
 • อาชีพ/ตำแหน่ง (มีให้เลือก)
 • ระยะเวลาการประกอบอาชีพ/ตำแหน่ง (ระบุจำนวนปี/เดือน)

ในส่วนขอองข้อมูลผลกระทบจาก COVID-19 ที่ต้องกรอก จะเริ่มจากการเลือกว่าท่านได้รับผลกระทบจากเรื่องใด

 • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
 • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
 • รายได้ลดลง
 • อื่นๆ

เลือกข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างที่ตรงกับท่าน

 • มีนายจ้าง
 • ไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ) โดยจะต้องเลือกอาชีพของท่าน

หลังจากที่คุณ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน สำเร็จระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน (หลังจากตรวจสอบว่าคุณตรงเงื่อนไขหรือไม่) ผ่านทางข้อความ SMS และจะได้รับเงิน 5000 บาท ภายใน 7 วันหลังลงทะเบียนผ่านระบบพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารของตนเอง


รายละเอียด เงินชดเชย COVID-19 5000 บาท

การลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท หรือการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน คือ มาตรการที่กระทรวงการคลังออกมาตรการชดเชยรายได้ให้กับ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคนโดยประมาณ (เกินได้) ซึ่งจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านสรุปรายละเอียดเกี่ยวมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลังทั้งหมด ณ วันที่ประกาศมาตรการ (ข้อมูลเก่า ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ได้ที่เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง


คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท

ใครคือผู้มีสิทธิลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน 5000 บาท บ้าง

แรงงานลูกจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม, ผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่คุณสมบัติไม่ครบ, ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี), และช่องทางการรับเงิน (เพื่อรับเงิน 5,000 บาท ต่อเดือน)

ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนตามเงื่อนไขของ เราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับเงิน 5000 บาทภายในกี่วัน

เมื่อลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันสำเร็จ จะได้รับเงิน 5000 ภายใน 7 วันทำการ