อ่านบทความเกี่ยวกับประกันทั้งหมด

ประกันชีวิตประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม คือ อะไร? รู้จักกับ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติม คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต คือ

สัญญาเพิ่มเติม คือ อะไร? มาดูกันว่าการทำ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน

สัญญาเพิ่มเติม คือ สัญญาที่คุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองที่มากับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยายความคุ้มครองของการประกันชีวิตให้ครอบคลุมมากขึ้น (และแน่นอนว่าต้องจ่ายเพิ่ม)

โดยการจะทำ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต ผู้ทำประกันจำเป็นจะต้องทำประกันชีวิตสัญญาหลักก่อน เรียกได้ว่า “สัญญาเพิ่มเติม” จะเหมือนกับการจ่ายเงินเพื่อเลือกหน้าเครปเพิ่มขึ้นจากปกติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต่างออกไปของ สัญญาเพิ่มเติม คือ สัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิตจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันชีวิตให้กับผู้ทำประกันชีวิตเมื่อสิ้นสุดสัญญา ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้มีการ เคลมประกัน

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต เกิดจากการที่บางครั้งประกันชีวิตจะไม่ได้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง เนื่องจากบางครั้งบริษัทประกันจะตัดความเสี่ยงบางอย่างที่คนทั่วไปไม่ได้ต้องการออก (หรือตัดออกด้วยเหตุผลอื่น)

สัญญาเพิ่มเติม จะพบได้บ่อยกับ ประกันชีวิต (Life Insurance) และบทความนี้เราจะอธิบาย สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็สามารถมีสัญญาเพิ่มเติมได้เช่นกัน

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติม ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน ดังนั้น ผู้อ่านที่กำลังทำประกันชีวิตควรอ่านสัญญาอย่างละเอียดว่าประกันชีวิตที่กำลังจะทำ สัญญาหลักคุ้มครองอะไรบ้าง และความคุ้มครองอะไรบ้างที่คุณต้องการจะต้องซื้อเพิ่ม

สำหรับ สัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิต ที่คุณจะสามารถพบได้บ่อยๆ จะมีดังนี้:

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ โดยจะชดเชยรายได้เป็นรายวันในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (ควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าชดเชยสูงสุดเท่าไหร่ และกี่วัน)

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง จะคุ้มครองการเจ็บป่วยและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ ที่จะคุ้มครองผู้เอาประกันจากอุบัติเหตุ ด้วยการชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชดเชยเมื่อสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทประกันจะยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ทำให้ผู้เอาประกันยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ต่อไป (แทนที่จะโดนยกเลิกเพราะไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกัน)

สัญญาเพิ่มเติม ของประกันชีวิต จำเป็นหรือไม่?

มาถึงตรงนี้คำถามคือ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต จำเป็นหรือไม่? คำตอบขึ้นอยู่กับว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ของประกันชีวิตที่คุณทำครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่คุณต้องการหรือไม่

ถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตครอบคลุมตามที่ต้องการแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสนใจ สัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิต

แต่ถ้าหากว่ากรมธรรม์หลักไม่ได้คุ้มครองความเสี่ยงบางอย่างของคุณ คุณก็อาจจะจำเป็นต้องซื้อ สัญญาเพิ่มเติม ในส่วนนั้นด้วย

คำถามที่พบบ่อยของสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมจำเป็นหรือไม่?

สัญญาเพิ่มเติม คือ สิ่งที่คุณจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ากรมธรรม์หลักของคุณครอบคลุมตามที่คุณต้องการแล้วหรือยัง

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต คืนเบี้ยประกันหรือไม่?

สัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิตจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันชีวิตเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ทำประกันแค่สัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่?

ไม่ได้ การจะทำสัญญาเพิ่มเติมได้ต้องมีกรมธรรม์หลัก (สัญญาหลัก) ก่อนเป็นอันดับแรก

Related posts
การเงินส่วนบุคคลประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ อะไร? (Ordinary Life Insurance)

ประกันการเดินทางประกันชีวิตประกันภัย

ทุนประกัน คือ อะไร? ทุนประกันภัย สำคัญอย่างไร?

ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?

ประกันชีวิต

ประกันบํานาญ คือ อะไร? มารู้จักกับ ประกันชีวิตแบบบำนาญ