Home ประกันการเดินทาง เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย

เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย

by InsureThink
เบี้ยประกัน คือ เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันชีวิต คือ

เบี้ยประกัน คืออะไร? รวมทุกเรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับเบี้ยประกัน ที่ทุกคนต้องพบเจอในการทำประกันทุกรูปแบบ

เบี้ยประกัน คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ทำประกัน (เรียกว่า ผู้เอาประกัน) ต้องจ่ายให้กับผู้รับประกันหรือบริษัทประกัน ตามที่ได้ทำสัญญาเอาไว้ในกรมธรรม์ประกัน เพื่อซื้อการคุ้มครองจากประกันในอนาคต

การจ่ายเบี้ยประกัน จะมีทั้งการจ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และการจ่ายครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นต้องจ่ายต่อเป็นงวด อาจจะทุก 1 เดือน 6 เดือน หรือทุก 1 ปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของประกันที่ทำว่าระบุไว้ว่าอย่างไร

นอกจากนี้ เบี้ยประกัน ของประกันแบบเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เนื่องจาก แต่ละคนมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอาชีพ อายุ และสุขภาพของผู้เอาประกัน

การคืนเบี้ยประกัน

ประกันบางประเภทเมื่อสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ (ส่วนมากจะเป็นประกันชีวิต) หรือถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะคืนเงินถ้าหากผู้เอาประกันทำตามเงื่อนไข จะมีการคืนเงินให้กับผู้เอาประกันพร้อมดอกเบี้ยที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการคืนเบี้ยประกันเมื่อสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์หรือการคืนทุกๆ ช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เช่นทุก 3 ปี) ทั้ง 2 กรณีมักจะมีเงื่อนไขที่เหมือนกันคือจะคืนให้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันไม่ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด หรือไม่ได้ยกเลิกก่อนเวลาที่สามารถยกเลิกได้

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม

บางครั้งประกันชีวิตที่ทำ (สัญญาหลัก) อาจไม่ครอบคลุมในบางความเสี่ยงของผู้เอาประกัน ทำให้ผู้ทำประกันอาจจะต้องทำสัญญาเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวสามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่ต้องการได้

แน่นอนว่าสัญญาเพิ่มเติมที่ทำก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างออกไปของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิตคือจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันให้เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เหมือนกับกรมธรรม์หลัก

ดังนั้น การทำสัญญาเพิ่มเติมบางครั้งผู้ทำประกันควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเบี้ยประกันในส่วนนี้ ไม่นำไปคิดเป็นเบี้ยประกันที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต (เหมือนเบี้ยประกันของสัญญาหลัก)

สรุป เบี้ยประกัน คืออะไร?

ถ้าหากสรุปเป็นภาษาง่ายๆ เบี้ยประกัน คือ เงินที่ผู้ซื้อสินค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าในที่นี้ก็คือความคุ้มครองจากความเสี่ยงโดยบริษัทประกัน ซึ่งจะจ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากภัยที่ประกันคุ้มครอง

แต่เบี้ยประกันอาจจะเป็นสินค้าที่มีเงื่อนไขในการซื้อแตกต่างออกไปเล็กน้อยตามแต่ละกรมธรรม์ อย่างเช่น การคืนเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน และการหยุดชำระเบี้ยประกันชั่วคราว

ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ทำประกันที่ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ เพราะการที่ผู้เอาประกันไม่จ่ายประกัน อาจทำให้ความคุ้มครองและเงื่อนไขในการคืนเบี้ยประกันกลายเป็นโมฆะได้


คำถามที่พบบ่อยของเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม จะได้คืนหรือไม่?

ไม่มีการคืนเบี้ยประกันให้เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เหมือนกับกรมธรรม์หลัก

เบี้ยประกันต้องจ่ายทุกกี่เดือนหรือกี่วัน?

ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของประกันที่คุณได้ทำว่าระบุเอาไว้อย่างไร โดยอาจจะเป็นทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม