Home » ประกันภัย » เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย

เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

เบี้ยประกัน คือ เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันชีวิต คือ

เบี้ยประกัน คืออะไร? รวมทุกเรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับเบี้ยประกัน ที่ทุกคนต้องพบเจอในการทำประกันทุกรูปแบบ

เบี้ยประกัน คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ทำประกัน (เรียกว่า ผู้เอาประกัน) ต้องจ่ายให้กับผู้รับประกันหรือบริษัทประกัน ตามที่ได้ทำสัญญาเอาไว้ในกรมธรรม์ประกัน เพื่อซื้อการคุ้มครองจากประกันในอนาคต

การจ่ายเบี้ยประกัน จะมีทั้งการจ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และการจ่ายครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นต้องจ่ายต่อเป็นงวด อาจจะทุก 1 เดือน 6 เดือน หรือทุก 1 ปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของประกันที่ทำว่าระบุไว้ว่าอย่างไร

นอกจากนี้ เบี้ยประกัน ของประกันแบบเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เนื่องจาก แต่ละคนมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอาชีพ อายุ และสุขภาพของผู้เอาประกัน

การคืนเบี้ยประกัน

ประกันบางประเภทเมื่อสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ (ส่วนมากจะเป็นประกันชีวิต) หรือถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะคืนเงินถ้าหากผู้เอาประกันทำตามเงื่อนไข จะมีการคืนเงินให้กับผู้เอาประกันพร้อมดอกเบี้ยที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการคืนเบี้ยประกันเมื่อสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์หรือการคืนทุกๆ ช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เช่นทุก 3 ปี) ทั้ง 2 กรณีมักจะมีเงื่อนไขที่เหมือนกันคือจะคืนให้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันไม่ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด หรือไม่ได้ยกเลิกก่อนเวลาที่สามารถยกเลิกได้

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม

บางครั้งประกันชีวิตที่ทำ (สัญญาหลัก) อาจไม่ครอบคลุมในบางความเสี่ยงของผู้เอาประกัน ทำให้ผู้ทำประกันอาจจะต้องทำสัญญาเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวสามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่ต้องการได้

แน่นอนว่าสัญญาเพิ่มเติมที่ทำก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างออกไปของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิตคือจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันให้เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เหมือนกับกรมธรรม์หลัก

ดังนั้น การทำสัญญาเพิ่มเติมบางครั้งผู้ทำประกันควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเบี้ยประกันในส่วนนี้ ไม่นำไปคิดเป็นเบี้ยประกันที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต (เหมือนเบี้ยประกันของสัญญาหลัก)

สรุป เบี้ยประกัน คืออะไร?

ถ้าหากสรุปเป็นภาษาง่ายๆ เบี้ยประกัน คือ เงินที่ผู้ซื้อสินค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าในที่นี้ก็คือความคุ้มครองจากความเสี่ยงโดยบริษัทประกัน ซึ่งจะจ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากภัยที่ประกันคุ้มครอง

แต่เบี้ยประกันอาจจะเป็นสินค้าที่มีเงื่อนไขในการซื้อแตกต่างออกไปเล็กน้อยตามแต่ละกรมธรรม์ อย่างเช่น การคืนเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน และการหยุดชำระเบี้ยประกันชั่วคราว

ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ทำประกันที่ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ เพราะการที่ผู้เอาประกันไม่จ่ายประกัน อาจทำให้ความคุ้มครองและเงื่อนไขในการคืนเบี้ยประกันกลายเป็นโมฆะได้


คำถามที่พบบ่อยของเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม จะได้คืนหรือไม่?

ไม่มีการคืนเบี้ยประกันให้เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เหมือนกับกรมธรรม์หลัก

เบี้ยประกันต้องจ่ายทุกกี่เดือนหรือกี่วัน?

ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของประกันที่คุณได้ทำว่าระบุเอาไว้อย่างไร โดยอาจจะเป็นทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้