ประกันการเดินทางประกันภัยประกันรถยนต์

ผู้เอาประกัน คือ ใคร? และสิ่งที่ ผู้เอาประกันภัย ควรรู้!

ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้เอาประกัน คือ อะไร? มาทำความเข้าใจความหมายของ ผู้เอาประกัน (Insured)…