Home » ประกันภัย » กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

กรมธรรม์หลัก คือ กรมธรรม์หลัก ประกันชีวิต

กรมธรรม์หลัก คืออะไร? มาทำความเข้าใจกับ กรมธรรม์ ของประกัน และความสำคัญของกรมธรรม์หลัก

กรมธรรม์หลัก คือ สัญญาประกันที่เป็นสัญญาหลักที่จะคุ้มครองความเสี่ยงตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน หรือประกันรูปแบบอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์หลัก ของประกันบางครั้งอาจให้ความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมความเสี่ยงบางอย่าง ทำให้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรับความคุ้มครองบางอย่างเพิ่มเติมจาก กรมธรรม์หลัก

แต่การที่จะทำสัญญาเพิ่มเติมได้ ก่อนอื่นผู้เอาประกันจำเป็นที่จะต้องมี กรมธรรม์หลัก ก่อนเป็นอันดับแรกพูดให้ง่ายกว่านั้น กรมธรรม์หลัก ของประกันคือสัญญาของทุกประกันที่จะต้องมี ซึ่งการทำประกันทุกประเภทจะเริ่มต้นที่กรมธรรม์หลักนี้เอง

หรือถ้าจะเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆ กรมธรรมหลัก คือ ไอซ์ครีมที่จะซื้อแค่ไอซ์ครีมก็ได้ ส่วนสัญญาเพิ่มเติมคือท็อปปิ้งที่จะสั่งเพิ่มหรือไม่ก็ได้ ถ้าสั่งเพิ่มคุณก็จะได้อร่อยกับท็อปปิ้ง แต่ถ้าไม่สั่งเพิ่มคุณก็ยังอร่อยกับไอซ์ครีมได้

วิธีเลือก กรมธรรม์หลัก

อย่างที่บอกว่า กรมธรรม์หลัก คือ สัญญาเริ่มต้นของประกันที่อาจจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงบางประการ ทำให้ในบางครั้งผู้เอาประกันอาจจะต้อง ซื้อประกัน ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรับการคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติม

แน่นอนว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มจากปกติ ดังนั้นมาดูกันว่าจะเลือก กรมธรรม์หลัก ของประกันอย่างไรให้ได้กรมธรรม์ประกันภัยอย่างที่ควรจะเป็นแบบประหยัดเงินที่สุด

เปรียบเทียบประกันแบบเดียวกันของแต่ละบริษัท จะทำให้พอเห็นคร่าวๆ ว่าประกันชนิดนี้ ตามปกติคุ้มครองอะไรบ้างและไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ดูข้อยกเว้นในการคุ้มครอง เพื่อเปรียบเทียบว่ากรมธรรม์หลักของแต่ละบริษัทยกเว้นการคุ้มครองจากอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่ยกไปเป็นสัญญาเพิ่มเติม

เปรียบเทียบราคาสัญญาเพิ่มเติม หลังจากดูข้อยกเว้นในการคุ้มครองและดูว่าข้อยกเว้นอะไรบ้างถูกนำไปเป็นสัญญาเพิ่มเติมแล้วบ้าง ให้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าด้วยเบี้ยประกันเท่าๆ กัน บริษัทใดให้ความคุ้มครองมากที่สุด เมื่อรวมราคาของกรมธรรม์หลักกับสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการเข้าด้วยกัน

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ สัญญาเพิ่มเติม คืออะไร? ต่างจากกรมธรรม์หลักอย่างไร?


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรมธรรม์หลัก

ถ้ากรมธรรม์หลักคุ้มครองไม่ครอบคลุมตามที่ต้องการ ต้องทำอย่างไร?

หากคุณต้องการความคุ้มครองบางอย่างเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในกรมธรรมหลัก คุณสามารถจ่ายเงินเพิ่มให้สัญญาเพิ่มเติม เพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ไม่ทำกรมธรรม์หลัก ทำแต่สัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่?

ไม่ได้ กรมธรรม์หลัก คือ สัญญาเริ่มต้น ดังนั้นการจะทำสัญญาเพิ่มเติมได้จะต้องมีกรมธรรม์หลักก่อนนั่นเอง