ประกันการเดินทางประกันชีวิตประกันภัย

ทุนประกัน คือ อะไร? ทุนประกันภัย สำคัญอย่างไร?

ทุนประกัน คือ ทุนประกันรถยนต์ คือ ทุนประกันชีวิต คือ

ทำความเข้าใจกับ ทุนประกัน มาดูกันว่า ทุนประกัน คืออะไร? และทุนประกันมาจากไหน!?

ทุนประกัน คือ ค่าชดเชยที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุตามที่อยู่ในกรมธรรม์ประกัน เช่น เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากำลังพูดถึง ทุนประกัน ของประกันอะไร

ตัวอย่างเช่น นาย A อายุ 40 ปีทำประกันชีวิต โดยประกันชีวิตดังกล่าวมีทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท และเมื่ออายุ 50 ปี นาย A ก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันชีวิตดังกล่าว)

ผู้รับผลประโยช์ ที่นาย A ได้ระบุชื่อเอาไว้ก็จะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันชีวิต 1 ล้านบาทตามทุนประกันที่ได้ตกลงทำประกันไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุนประกัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญาประกัน ซึ่งจะถูกระบุอย่างชัดเจนว่า คุ้มครองสูงสุดเท่าไหร่ คุ้มครองกี่เปอร์เซ็นต์ในกรณีใดบ้าง และแน่นอนว่ายิ่ง ทุนประกัน หรือวงเงินที่คุ้มครองผู้ทำประกันยิ่งสูง ก็จะยิ่งทำให้เบี้ยประกันแพงตาม

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ ทุนประกัน ถูกระบุเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 150% ของทุนประกัน หมายความว่าเมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยให้ 1.5 เท่า ถ้าสมมติว่า ทุนประกัน คือ 1,000,000 บาท ในกรณีนี้ บริษัทประกัน จะจ่ายให้ 1,500,000 บาทนั่นเอง

หมายเหตุ: ทุนประกัน อาจถูกเรียกด้วยชื่อที่ต่างออกไป อย่างเช่น เงินเอาประกันภัย วงเงินประกัน จำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดมีความหมายที่ไม่ต่างกัน (เพียงแต่คำว่า ทุนประกัน คือ ภาษาใช้ในสัญญา)


ทุนประกันเท่าไหร่ดี?

เมื่อเข้าใจกับ ทุนประกัน เรียบร้อยแล้ว คำถามต่อมาคือถ้าทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง หรือประกันอะไรก็ตาม ควรจะมี ทุนประกันเท่าไหร่ดี

สำหรับคำตอบของประเด็นนี้จะขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นผู้ทำประกันล้วนๆ เพราะคุณคือผู้ประเมินว่าจะต้องได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่ (ในระดับที่จ่ายเบี้ยประกันไหว) ตัวอย่างเช่น:

ทำประกันชีวิตเพราะหวังว่าลูกจะมีเงินทุนจนกว่าจะเรียนจบ คุณก็จะต้องคำนวณว่ากว่าจะถึงวันนั้นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ซึ่งทุนประกันของคุณก็ควรจะไม่น้อยกว่าเงินจำนวนนั้น

ทำประกันรถยนต์ราคา 30 ล้าน (สมมติว่า Ferrari) ก็จะต้องเลือกประกันรถยนต์ที่ ทุนประกัน สามารถครอบคลุมได้มากพอที่จะสามารถซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าประกันรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ใช่ ประกันรถ Super Car ก็จะไม่ตอบโจทย์ข้อนี้

ทุนประกันภัยรถยนต์

ตามปกติ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุนประกัน คือ 80% ของราคารถยนต์ในปัจจุบัน ถ้าหากรถยนต์มีราคาในปัจจุบันคือ 1,000,000 บาท ทุนประกันที่ควรทำ คือ 800,000 บาท

และในกรณีที่รถยนต์ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม อย่างเช่น เครื่องเสียง เบาะ ล้อแมกซ์ ก็ควรจะแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อนการทำประกัน เพื่อที่จะสามารถได้ ทุนประกันรถยนต์ เพิ่มในระดับที่เหมาะสม จากการคุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเหล่านั้น

Related posts
ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?

ประกันชีวิตประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม คือ อะไร? รู้จักกับ สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

ประกันการเดินทางประกันภัยประกันรถยนต์

ผู้เอาประกัน คือ ใคร? และสิ่งที่ ผู้เอาประกันภัย ควรรู้!