Home » ประกันชีวิต » ทุนประกัน คือ อะไร? ทุนประกันภัย สำคัญอย่างไร?

ทุนประกัน คือ อะไร? ทุนประกันภัย สำคัญอย่างไร?

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ทุนประกัน คือ ทุนประกันรถยนต์ คือ ทุนประกันชีวิต คือ

ทุนประกัน คือ ค่าชดเชยที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุตามที่อยู่ในกรมธรรม์ประกัน เช่น เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากำลังพูดถึง ทุนประกัน ของประกันอะไร

ตัวอย่างเช่น นาย A อายุ 40 ปีทำประกันชีวิต โดยประกันชีวิตดังกล่าวมีทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท และเมื่ออายุ 50 ปี นาย A ก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันชีวิตดังกล่าว)

ผู้รับผลประโยช์ ที่นาย A ได้ระบุชื่อเอาไว้ก็จะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันชีวิต 1 ล้านบาทตามทุนประกันที่ได้ตกลงทำประกันไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุนประกัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญาประกัน ซึ่งจะถูกระบุอย่างชัดเจนว่า คุ้มครองสูงสุดเท่าไหร่ คุ้มครองกี่เปอร์เซ็นต์ในกรณีใดบ้าง และแน่นอนว่ายิ่ง ทุนประกัน หรือวงเงินที่คุ้มครองผู้ทำประกันยิ่งสูง ก็จะยิ่งทำให้เบี้ยประกันแพงตาม

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ ทุนประกัน ถูกระบุเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 150% ของทุนประกัน หมายความว่าเมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยให้ 1.5 เท่า ถ้าสมมติว่า ทุนประกัน คือ 1,000,000 บาท ในกรณีนี้ บริษัทประกัน จะจ่ายให้ 1,500,000 บาทนั่นเอง

หมายเหตุ: ทุนประกัน อาจถูกเรียกด้วยชื่อที่ต่างออกไป อย่างเช่น เงินเอาประกันภัย วงเงินประกัน จำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดมีความหมายที่ไม่ต่างกัน (เพียงแต่คำว่า ทุนประกัน คือ ภาษาใช้ในสัญญา)


ทุนประกันเท่าไหร่ดี?

ทุนประกันที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นผู้ทำประกัน เพราะคุณคือผู้ประเมินว่าจะต้องได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่ ดังนั้น ทุนประกันควรอยู่ในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าความคุ้มครองที่ต้องการ แต่ก็ไม่ควรมากเกินไปเพราะจะทำให้เบี้ยประกันแพงขึ้นตาม

ยกตัวอย่างเช่น ประกันอัคคีภัยคอนโดเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ในห้อง ถ้าหากทรัพย์สินในห้องมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ทุนประกันที่คุณต้องการก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาท (หรืออาจจะ 70-80% ของมูลค่าทรัพย์สิน)

ถ้าหากทุนประกันของกรมธรรม์ที่คุณทำเกิน 2 ล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นคือเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายจะสูงขึ้น ในขณะที่ถ้าเกิดภัยขึ้นมาจริงบริษัทประกันก็จะจ่ายตามความเสียหายขึ้นจริงอยู่ดี

ดังนั้น ในเบื้องต้นถ้าหากคำถามคือ “ทุนประกันเท่าไหร่ดี?” คุณสามารถพิจารณาได้ใน 2 กรณี คือ

  1. ทุนประกันมากพอที่จะคุ้มครองความเสียหายของสิ่งที่ทำประกัน
  2. ทุนประกันในระดับที่จ่ายเบี้ยประกันไหว โดยอาจอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้ต่อปี

นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำประกันควรให้ความสำคัญคือการทบทวนกรมธรรม์ เพราะความคุ้มครองที่เคยทำไว้ในอดีตอาจจะไม่ครอบคลุมอีกต่อไป เช่น ค่าห้องที่ประกันสุขภาพที่เคยทำไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้วคุ้มครองไม่เพียงพอกับค่าห้องในปัจจุบัน

ทุนประกันภัยรถยนต์

ตามปกติ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุนประกัน คือ 80% ของราคารถยนต์ในปัจจุบัน ถ้าหากรถยนต์มีราคาในปัจจุบันคือ 1,000,000 บาท ทุนประกันที่ควรทำ คือ 800,000 บาท

และในกรณีที่รถยนต์ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม อย่างเช่น เครื่องเสียง เบาะ ล้อแมกซ์ ก็ควรจะแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อนการทำประกัน เพื่อที่จะสามารถได้ ทุนประกันรถยนต์ เพิ่มในระดับที่เหมาะสม จากการคุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเหล่านั้น