Home » ประกันชีวิต » ประกันบํานาญ คือ อะไร? มารู้จักกับ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันบํานาญ คือ อะไร? มารู้จักกับ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันบำนาญ คือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ ประกัน ชีวิต แบบ บำนาญ

ประกันบํานาญ คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ ประกันแบบบำนาญ และการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันบำนาญ คือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตเหมือนกับประกันชีวิตที่หลายคนคุ้นเคย แต่สิ่งที่ต่างออกไปของ ประกันบำนาญ คือ การจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบตามที่กำหนด (โดยทั่วไปเริ่มจ่ายตอนอายุ 60 ปี)

แต่ถ้าหากผู้เอาประกันของ ประกันแบบบำนาญ เสียชีวิตก่อนจะถึงระยะเวลารับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์ ก็จะได้รับเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ เหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป

สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จาก ประกันบำนาญ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบตามที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ โดยทั่วไปบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากทุนประกันตามที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น นาย A จ่ายเบี้ยประกันของ ประกันบำนาญ มาจนถึงอายุ 60 ปี รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เมื่ออายุครบ 60 ตามเงื่อนไขของ ประกันบำนาญ นาย A จะได้รับเงิน 15% จากทุนประกันทุกสิ้นปีกรมธรรม์ จนถึงอายุ 90 ปี

จากตัวอย่างด้านบนจะหมายความว่า ตั้งแต่สิ้นปีที่นาย A อายุครบ 60 ปี นาย A จะได้เงิน 150,000 บาททุกปีไปจนกว่านาย A จะอายุ 90 ปี

ประกันบำนาญ เหมาะกับใคร?

ประกันบำนาญ คือ ประกันชีวิตประเภทที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการคุ้งครองชีวิตพร้อมกับวางแผนการเงินหลังเกษียญจากเงินบำนาญ

เพราะผลประโยชน์ที่ประกันชีวิตแบบบำนาญจะจ่ายให้ผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันอายุครบตามที่กำหนดจะทำหน้าที่เหมือนกับเงินบำนาญ

นอกจากนี้ ประกันบำนาญ ยังสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ โดยสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร?

เบี้ยประกันของประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญ หรือ ประกันบำนาญ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถลดหย่อยภาษีได้สูงสุดถึง 15% ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

และเมื่อรวมกับ RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ กอช. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่จะสามารถใช้เบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้จะต้องตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 2. ทำประกัน กับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 3. จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจ่ายเท่ากันหรือจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามระยะเวลาก็ได้
 4. ช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญ มีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น
 5. ต้องจ่ายเบี้ยประกันบำนาญครบก่อนได้รับผลประโยชน์

และต้องมีหลักฐานเป็นในเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ประกันบำนาญ คืออะไรบ้าง?

สิ่งที่เราสามารถอธิบายให้ผู้อ่านเป็นเพียงการทำงานคร่าวๆ ของประกันชีวิตแบบบำนาญเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงเงื่อนไขบางอย่างของ ประกันบำนาญ เหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัทประกัน

โดยเงื่อนไขในส่วนที่ผู้ที่จะทำประกันชีวิตแบบบำนาญควรสังเกตในเบื้องต้นเพื่อการเปรียบเทียบได้แก่:

 1. อายุรับประกัน และระยะเวลาเอาประกัน (ประกันมีผลถึงอายุเท่าไหร่)
 2. เงื่อนไขในการจ่าย (และไม่จ่าย) เงินบำนาญของประกันบำนาญ
 3. อายุที่ประกันบำนาญจะเริ่มจ่ายบำนาญให้ผู้เอาประกัน
 4. จำนวนเงินที่จ่าย และช่วงเวลาในการจ่ายบำนาญ (รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน)
 5. การจ่ายคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนอายุที่ประกันบำนาญจะเริ่มจ่ายบำนาญให้ผู้เอาประกัน
 6. ข้อยกเว้นการคุ้มครองของประกันแบบบำนาญ
 7. การชำระเบี้ยประกันบำนาญ (รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน)

ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อสังเกตเบื้องต้นให้ผู้ทำประกันชีวิตแบบบำนาญ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้อ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทอย่างละเอียดก่อนทำประกันบำนาญ