Home » ประกันสุขภาพ » เปรียบเทียบประกัน COVID-19 ความคุ้มครองต่างกันยังไง

เปรียบเทียบประกัน COVID-19 ความคุ้มครองต่างกันยังไง

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

เปรียบเทียบ ประกัน COVID-19 เทียบ ประกันภัย COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัวในการมองหา ประกัน COVID-19 ที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีตัวเลือกจากหลากหลายบริษัทประกันภัย

จากการที่ประกัน COVID-19 มีตัวเลือกอยู่มากมายหลากหลายบริษัทประกัน บทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับวิธีเปรียบเทียบประกัน COVID-19 ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ต้องเข้าใจ แต่ละส่วนในสัญญากรมธรรม์ประกัน COVID-19 คืออะไร และผลประโยชน์ความคุ้มครองของประกันภัย COVID 19 แต่ละแบบคุ้มครองอะไร


ค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองของ ประกัน COVID-19 ในส่วนของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล คือ การที่บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันตามจริง (ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ซึ่งฝั่งผู้เอาประกันก็จะต้องมีหลักฐานใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จริง

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ประกัน COVID-19 คือ ผลประโยชน์ในส่วนที่มีโอกาสเคลมที่ต่ำมาก เพราะในความเป็นจริงถ้าหากคุณติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คุณก็จะต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่กำหนดอยู่แล้ว

โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท) หรือประกันสังคมก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อย่างค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว นอกจากนี้ในอีกกรณี กรณีที่ผู้เอาประกันมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ประกันสุขภาพเหล่านี้ก็จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณีอยู่แล้ว

ดังนั้น เมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายส่วนต่างเองก็จะไม่สามารถเคลมผลประโยชน์นี้ได้ เพราะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจะสามารถเคลมได้เท่ากับค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันจ่ายจริง


ค่าชดเชยกรณีตรวจพบ COVID-19

ค่าชดเชยกรณีตรวจพบ COVID-19 คือผลประโยชน์ที่รู้จักกันในชื่อ เจอปุ๊บจ่ายปั๊บ คือ การที่บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนตามวงเงินที่ระบุไว้ในความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกัน เมื่อมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าผู้เอาประกันตรวจพบเชื้อ COVID-19

ในปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่งก็เริ่มที่จะมีการพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงความคุ้มครองค่าชดเชยกรณีตรวจพบ COVID-19 ไปเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้เช็ครายละเอียดความคุ้มครองอีกครั้งว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

สามารถดูรายชื่อ ประกันโควิด 19 ที่ยังเปิดรับประกันอยู่ เพื่อดูว่าบริษัทประกันใดบ้างที่ยังให้ผลประโยชน์ ค่าชดเชยกรณีตรวจพบ COVID-19


เงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้าโรงพยาบาล

เงินชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับกรณีการ ประกัน COVID-19 คือ เงินชดเชยรายได้รายวันที่เกิดจากการที่ผู้รับผลประโยชน์ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติด COVID-19 หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้นคือ เงินชดเชยรายได้ที่หายไประหว่างที่คุณนอนโรงพยาบาล (แล้วเสียโอกาสในการทำงานหาเงิน) เพราะติดไวรัส COVID-19

บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันต่อวัน ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือจนกว่าจะครบจำนวนวันที่สูงสุดที่ระบุเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์

จุดที่ต้องสนใจเกี่ยวกับ เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะมีอยู่ 3 ส่วนได้แก่

  1. จ่ายเงินชดเชยกี่บาทต่อวัน
  2. จ่ายสูงสุดกี่วัน
  3. จ่ายรวมสูงสุดกี่บาท

ซึ่งจุดสำคัญในการเลือกทำประกัน COVID-19 ในส่วนของเงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล ควรเลือกแผนที่ให้เงินชดเชยได้เพียงพอกับการขาดรายได้ (อาจจะไม่ต้องเลือกให้เท่ากับรายได้ต่อวันของคุณก็ได้ ในกรณีที่รายได้สูงมาก) และเพียงพอกับเงินที่ต้องใช้


การเจ็บป่วยขั้นโคม่าจาก COVID-19

ผลประโยชน์จากกรณีเจ็บป่วยขั้นโคม่าจาก COVID-19 คือ ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยจนเข้าสู่สภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันถ้าหากว่าสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการติดไวรัส COVID-19 ก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้จากบริษัทที่รับประกัน COVID-19


ผลประโยชน์อื่น

นอกจากนี้ ในบางแผนประกันหรือในบางบริษัทประกันอาจจะมีความคุ้มครองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก 4 ผลประโยชน์ด้านบนเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษด้วย ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) และค่าปลงศพ เป็นต้น

ผู้ทำประกันอาจนำรายละเอียดในส่วนนี้มาใช้ในการเปรียบเทียบประกัน COVID-19 ได้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของคุณคือความคุ้มครองภัยจากการติดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงควรให้น้ำหนักกับเรื่องของความคุ้มครองเกี่ยวกับ COVID-19 เป็นหลัก


เปรียบเทียบประกัน COVID-19

คำแนะนำสำหรับการ เปรียบเทียบประกัน COVID-19 คือการพิจารณาจากความคุ้มครองในกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มที่ 2 ถึงกลุ่มที่ 4 เนื่องจากความคุ้มครองเกี่ยวค่ารักษาพยาบาลของประกัน COVID-19 คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ด้านบน (แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ เพียงแต่สำคัญน้อยที่สุด)

นอกจากนี้ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญสำหรับการ เปรียบเทียบประกัน COVID-19 คือ เงื่อนไขความคุ้มครอง อย่างเช่น ประกันภัยโควิดบางแบบอาจไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีโรคประจำตัว หรือในบางกรณีจะมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

ดังนั้น สิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือการอ่านสัญญาของกรมธรรมประกัน COVID-19 อย่างละเอียด เพื่อที่จะได้ประกันในแบบที่ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ได้จริงเมื่อคุณได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19