Home » ประกันรถยนต์ » ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ลดภาระโควิดเลือกได้ตามการใช้งาน

ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ลดภาระโควิดเลือกได้ตามการใช้งาน

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันรถยนต์แบบใหม่ คือ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ประกันรถยนต์รายวัน รายเดือน รายไตรมาส

คปภ. ออกประกันภัยรถยนต์แบบใหม่เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 มาดูกันว่า ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ คือ อะไร? และต่างจากเดิมอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ คือ ประกันรถยนต์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุญาตให้บริษัทประกันให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯ และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น รวมถึงกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ คือ การอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส รวมถึงให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นโดยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้

เพื่อลดภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกัน ที่จะสามารถเลืออกทำประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้รถยนต์ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้รถน้อยลง ในขณะที่เบี้ยประกันรถยนต์แบบเดิมกลายเป็นภาระที่ต้องชําระเบี้ยประกันรถเป็นรายปี

ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ให้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ


ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ระยะสั้นและระยะยาว

ประกันรถยนต์แบบใหม่ ผู้เอาประกันจะมีทางเลือกโดยสามารถตกลงกับบริษัทประกันภัยได้ตามความสอดคล้องกับการใช้รถยนต์ โดยประกันรถยนต์แบบใหม่จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  • ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น
  • ประกันภัยรถยนต์ระยะยาว

ประกันระยะสั้นของ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวัน ทำให้สามารถเลือกกำหนดระยะเวลาการประกันภัยรถยนต์ได้ตามที่ต้องการ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ต้องจ่ายลดลงตามระยะเวลาที่เลือก

ในส่วนกรมธรรม์ประกันภัยระยะยาวของ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ จะใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งระยะเวลาเอาประกันต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยเบี้ยประกันในปีที่ 2 ปีที่ 3 ใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ

โดยประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในบทความนี้จะมีผลใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563