Home » ประกันภัย » ประกันอัคคีภัยคอนโด บังคับหรือไม่? ต้องทำไหม?

ประกันอัคคีภัยคอนโด บังคับหรือไม่? ต้องทำไหม?

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันอัคคีภัยคอนโด คือ อะไร บังคับ ต้องทำไหม ประกันอัคคีภัยคอนโด คุ้มครอง

ประกันอัคคีภัยคอนโด คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันอัคคีภัยคอนโด คือ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีขอบเขตความคุ้มครองตั้งแต่ตัวโครงสร้างอาคารชุด ทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด ไปจนถึงทรัพย์สินของเจ้าของห้องคอนโด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละกรมธรรม์

ตามปกตินิติบุคคลของคอนโดจะทำประกันอัคคีภัยคอนโดให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม ทำให้เจ้าของห้องคอนโดไม่จำเป็นที่จะต้องทำประกันอัคคีภัยคอนโดในส่วนนี้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ประกันอัคคีภัยคอนโดที่นิติบุคคลทำให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดโดยส่วนใหญ่มักจะไม่คุ้มครองไปถึงบุคคลหรือทรัพย์สินในห้องของเจ้าของห้อง ทำให้ในส่วนนี้เจ้าของห้องจึงเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจเองว่าจะทำประกันอัคคีภัยคอนโดเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองในเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่และในวงเงินเท่าไหร่

แต่สิ่งที่ประกันอัคคีภัยคอนโดของแต่ละบริษัทประกันมักจะยกเว้นความคุ้มครอง คือ ทรัพย์สินที่สามารถพกพาได้ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป เอกสาร ไปจนถึงเงินสด

ประกันอัคคีภัยคอนโด บังคับหรือไม่?

ประกันอัคคีภัยคอนโดตามปกติไม่ได้มีการบังคับให้เจ้าของห้องคอนโดจะต้องทำแต่อย่างใด และโดยปกตินิติบุคคลของคอนโดจะเป็นผู้รับหน้าที่ทำประกันอัคคีภัยในกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนกลางให้อยู่เเล้ว

เพียงแต่ในกรณีที่เจ้าของห้องคอนโดซื้อคอนโดด้วยการกู้เงิน ธนาคารจะบังคับคุณให้ทำประกันอัคคีภัยคอนโด เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดในส่วนของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยธนาคารจะเป็นผู้รับผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม กรณีที่คุณทำประกันอัคคีภัยคอนโดตามที่ธนาคารบังคับ บางครั้งกรมธรรม์จะคุ้มครองเพียงสิ่งปลูกสร้างไม่รวมทรัพย์สินภายห้องของคุณ กรณีนี้คุณอาจแจ้งธนาคารให้ทำประกันอัคคีภัยคอนโดโดยคุ้มครองครอบคลุมถึงทรัพย์สินของคุณด้วย หรืออาจทำแยกอีกกรมธรรม์กับบริษัทอื่นเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินภายในห้อง

สรุป ถ้าหากคุณซื้อคอนโดด้วยเงินของคุณเองก็ไม่มีกฎบังคับให้คุณจะต้องทำประกันอัคคีภัยคอนโด ในทางกลับกันถ้าหากคุณกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อคอนโด ธนาคารจะบังคับให้คุณทำประกันอัคคีภัยคอนโด

ประกันอัคคีภัยคอนโด ต้องทำไหม?

ประกันอัคคีภัยคอนโด เป็นสิ่งที่เจ้าของห้องคอนโดอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ (ในกรณีที่ไม่ได้ถูกธนาคารที่กู้บังคับ) เพียงแต่การทำประกันอัคคีภัยคอนโด คือ สิ่งที่จะช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยขึ้นกับบุคคลภายใน บุคคลภายนอก และทรัพย์สิน โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินในห้องมีมูลค่ามาก

ในเบื้องต้นถ้าหากคุณต้องการที่จะทำประกันอัคคีภัยคอนโด ควรติดต่อกับนิติบุคคลของคอนโดเพื่อทราบรายละเอียดของประกันอัคคีภัยของคอนโดที่นิติบุคคลได้ทำไว้ว่าให้คุ้มครองอะไรบ้างและอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง เพื่อที่จะประกันอัคคีภัยคอนโดเพื่อรับความคุ้มครองในส่วนที่คุณต้องการเพิ่มเติมโดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน

เบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโด ราคาประมาณเท่าไหร่?

เบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโด โดยปกติจะมีอัตราเบี้ยประกันที่ค่อนข้างถูกอยู่ที่ประมาณ 0.1% ของทุนประกัน ดังนั้นถ้าหากว่าทุนประกันอัคคีภัยคอนโดคือ 1 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโดก็จะมีราคาประมาณ 1 พันบาทต่อปีเท่านั้น

ทั้งนี้ การทำประกันอัคคีภัยคอนโดผู้เอาประกันควรเลือกความคุ้มครองที่ไม่ต่ำกว่า 70% ถึง 80% ของทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้องคอนโดของคุณ เนื่องจากความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยคอนโดจะให้ความคุ้มครองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของทุนประกัน)

สำหรับบริษัทที่รับประกันอัคคีภัยทั้งหมดในปัจจุบันประกอบด้วย 50 บริษัทประกันภัย ดังนี้

รายชื่อบริษัท ประกันอัคคีภัยคอนโด เบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโด ราคา
รายชื่อบริษัทประกันภัย – การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

รายชื่อบริษัทประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินอ้างอิงจาก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยคอนโด

ประกันอัคคีภัยคอนโดบังคับหรือเปล่า?

ถ้าหากคุณซื้อคอนโดด้วยการกู้เงินจากธนาคาร ตามปกติธนาคารจะบังคับให้ผู้กู้ทำประกันอัคคีภัยคอนโดอยู่แล้ว

เบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโด ราคาประมาณเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับมูลค่าของคอนโดและความคุ้มครองของแผนประกันอัคคีภัยคอนโด โดยทั่วไปราคาเบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโดเริ่มต้นที่ตั้งแต่ประมาณ 1,500 บาทต่อปีขึ้นไป

ประกันอัคคีภัยคอนโด คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันอัคคีภัยคอนโด คือ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีขอบเขตความคุ้มครองตั้งแต่ตัวโครงสร้างอาคารชุด ทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด ไปจนถึงทรัพย์สินของเจ้าของห้องคอนโด ตามเงื่อนไขในแต่ละกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ประกันอัคคีภัยคอนโดที่นิติบุคคลทำให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดโดยส่วนใหญ่มักจะไม่คุ้มครองไปถึงบุคคลหรือทรัพย์สินในห้องของเจ้าของห้อง