Home » ประกันภัย » ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง? บังคับไหม?

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง? บังคับไหม?

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ไหนดีอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันอัคคีภัยบ้าน คือ ประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อบ้านสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านไม้ล้วน และทรัพย์สินภายในบ้านจากความเสียหายตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง แต่จะไม่รวมถึงรากฐานของบ้าน

ตามปกติกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านจะให้ความคุ้มครองภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยจากการระเบิด ความคุ้มครองที่นอกเหนือจากนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกันภัยและในแต่ละแผนประกัน ถ้าหากผู้เอาประกัน (คุณ) ต้องการความคุ้มครองส่วนอื่นเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เช่นกัน

สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ประกันอัคคีภัยบ้านให้ความคุ้มครอง ได้แก่

 • ภัยจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ ความเสียหายจากการดับเพลิงต่าง ๆ
 • ภัยจากฟ้าผ่า เช่น การที่ฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้ และการที่ฟ้าผ่าจนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร
 • ภัยจากการระเบิด ที่ไม่ใช่การระเบิดที่เป็นอาวุธ เช่น การระเบิดของแก๊สหุงต้มในบ้าน หม้อแปลงระเบิดจากนอกบ้านแต่ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายจากการระเบิด
 • ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ รวมถึงสัตว์พาหนะ แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะที่ผู้เอาประกันเป็นเจ้าของ
 • ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เช่น เครื่องบินตกใส่บ้าน ชิ้นส่วนเครื่องบินตกใส่บ้าน และโดรนตกใส่บ้าน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำในบ้าน (แต่ไม่ใช่น้ำท่วม) เช่น ท่อแตก ท่อรั่ว ท่อซึมจนทำให้ทรัพย์สินในบ้านเสียหาย
 • ภัยจากการโจรกรรม อาจไม่คุ้มครองเงิน ทอง อัญมณี ธนบัตร บัตรเครดิต และจะไม่คุ้มครองเมื่อสถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • ภัยจากลมพายุ
 • ภัยจากน้ำท่วม เป็นภัยจากน้ำที่ไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติ อาจเป็นทางน้ำธรรมชาติหรือทางน้ำที่สร้างขึ้น (ไม่รวมรางน้ำบนหลังคา) หรือท่อน้ำสาธารณะแตก จนทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ

จากความคุ้มครองทั้งหมดจะเห็นว่าประกันอัคคีภัยบ้านคือประกันบ้านนั่นเอง และไม่ได้คุ้มครองเพียงแค่ภัยจากไฟไหม้ เพียงแต่หลายคนอาจสับสนจากที่ชื่อของประกันเรียกว่าประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยบ้าน ไม่คุ้มครองอะไร?

โดยทั่วไปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านไม่คุ้มครองจากความเสียหายของภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี และจะไม่รับประกันในกรณีที่บ้านที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วม เขตชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย

นอกจากนี้ ในกรณีของบ้านที่ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่สำหรับการอยู่อาศัย เช่น บ้าน 2 ชั้นที่อยู่อาศัยชั้น 2 โดยชั้น 1 เป็นร้านค้าจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันอัคคีภัยบ้าน โดยผู้เอาประกันจะต้องทำประกันอัคคีภัยมาตรฐานหรือประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจที่จะคุ้มครองไปถึงเครื่องจักรและสินค้าในสต๊อก

ประกันอัคคีภัยบ้าน บังคับไหม?

ประกันอัคคีภัยบ้านตามปกติไม่ได้มีการบังคับให้ต้องทำแต่อย่างใด เพียงแต่ในกรณีที่เป็นบ้านที่ซื้อด้วยการกู้เงินธนาคารจะบังคับคุณให้ทำประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดในส่วนของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ดังนั้น ประกันอัคคีภัยบ้านจึงเป็นสิ่งที่อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าหากว่าคุณซื้อบ้านด้วยเงินสดโดยไม่ได้กู้ธนาคาร เพียงแต่การทำประกันอัคคีภัยบ้าน คือ สิ่งที่จะช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยขึ้นกับบุคคลภายใน บุคคลภายนอก และทรัพย์สิน

ในเบื้องต้นถ้าหากคุณต้องการที่จะทำประกันอัคคีภัยบ้าน การทำประกันอัคคีภัยบ้านผู้เอาประกันควรเลือกความคุ้มครองที่ไม่ต่ำกว่า 70% ถึง 80% ของตัวบ้านและทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้าน เนื่องจากความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยบ้านจะคุ้มครองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของทุนประกัน)

โดยทุนประกันที่เหมาสมสามารถคำนวณได้จาก: ทุนประกันของตัวบ้าน = กว้าง x ยาว x ชั้น x พิกัดค่าก่อสร้าง

 • พิกัดค่าก่อสร้าง กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียบภาพกว้าง ๆ เพื่อให้เห็นพื้นฐานภาพรวมของประกันอัคคีภัยบ้านก่อนที่คุณจะต้องเข้าไปอ่านตัวสัญญาของแต่ละบริษัทประกันในการเลือกซื้อด้วยตนเอง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย สำหรับบริษัทที่รับประกันอัคคีภัยทั้งหมดในปัจจุบันประกอบด้วย 50 บริษัทประกันภัย ดังนี้

ประกันอัคคีภัยบ้าน ที่ไหนดี ราคา ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง
รายชื่อบริษัทประกันภัย – การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

รายชื่อบริษัทประกันอัคคีภัยอ้างอิงจาก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านบังคับหรือไม่?

ในกรณีที่คุณซื้อบ้านด้วยการกู้เงินจากธนาคาร ตามปกติธนาคารจะบังคับให้ผู้กู้ทำประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันอัคคีภัยบ้าน คือ ประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อบ้านสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้าน จากความเสียหายที่เกิดจากภัยตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง แต่จะไม่คุ้มครองไปถึงรากฐานของบ้าน

สิ่งที่ประกันอัคคีภัยบ้านไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง?

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่มาจากภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี อีกทั้งยังจะไม่รับประกันในกรณีที่บ้านที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วม เขตชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย