Home » ประกันภัย » 4 เหตุผลที่การทำประกันบ้าน อาจจำเป็นสำหรับคุณ

4 เหตุผลที่การทำประกันบ้าน อาจจำเป็นสำหรับคุณ

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกันบ้าน คือ ประกันภัยบ้าน คุ้มครอง ทำประกันบ้าน ที่ไหนดี

ประกันบ้าน คืออะไร?

ประกันบ้าน หรือ ประกันภัยบ้าน คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย โดยประกันบ้านจะให้ความคุ้มครองต่อตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านแต่จะไม่คุ้มครองไปถึงรากฐานของบ้าน

บ้านที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันบ้านโดยทั่วไปจะรวมถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน แต่จะต้องเป็นบ้านที่ใช้ในการอยู่อาศัยเท่านั้น ถ้าหากเป็นบ้านที่ใช้ทั้งอยู่อาศัยและใช้ในการประกอบธุรกิจจะต้องใช้การประกันภัยรูปแบบอื่นอย่างเช่นประกันอัคคีภัยธุรกิจ

โดยปกติภัยที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันบ้านประกอบด้วยภัยที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำ (ไม่ใช่น้ำท่วม), ภัยจากอากาศยาน, การเฉี่ยวชนของพาหนะ, การโจรกรรม, และภัยธรรมชาติ

แต่สิ่งที่ผู้สนใจจะทำประกันบ้านควรรู้คือการที่ประกันบ้านตามปกติจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองทุกภัยที่กล่าวมาทั้งหมดในแผนประกันทั่วไปที่มีให้เลือก แต่มักจะคุ้มครองภัยจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยจากการระเบิดเป็นพื้นฐาน (ความคุ้มครองอื่นจะต่างกันไปในแต่ละบริษัท หรือแต่ละแผน) อย่างไรก็ตาม หากผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองอื่นก็สามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เช่นกัน

4 เหตุผลที่การทำประกันบ้านจำเป็นสำหรับคุณ

กู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน

ตามปกติถ้าหากว่าคุณกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน (กรณีของการซื้อคอนโดก็เช่นกัน) ธนาคารจะบังคับคุณให้ทำประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิด การกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านจึงเป็นเหตุผลแรก ๆ ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยบ้านสำหรับใครหลายคน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณไม่ได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านก็ยังคงสามารถทำประกันบ้านได้ ในกรณีที่คุณต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยต่างๆ

ความคุ้มครองบ้านจากอัคคีภัย

ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่สุดของประกันบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดจากการลุกลามของไฟป่า ไฟไหม้จากฟ้าผ่า ไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้จากการระเบิดของแก๊สหุงต้ม

นอกจากนี้ ประกันบ้านยังตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น อย่างเช่นในกรณีที่เกิดอัคคีภัยและไฟจากบ้านของผู้เอาประกันลามไปสร้างความเสียหายต่อเพื่อนบ้าน ถ้าหากผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลอื่นเอาไว้ก็จะได้รับการชดเชยในส่วนนี้ด้วย

ความคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติ

ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ประกันบ้านให้ความคุ้มครอง ได้แก่

  • ภัยจากฟ้าผ่า เช่นการที่ฟ้าผ่าลงมาที่บ้านแล้วทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
  • ภัยจากน้ำท่วม เป็นภัยจากน้ำที่ไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติ อาจเป็นทางน้ำธรรมชาติหรือทางน้ำที่สร้างขึ้น (ไม่รวมรางน้ำบนหลังคา) หรือท่อน้ำสาธารณะแตก จนทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้
  • ภัยจากลูกเห็บ
  • ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
  • ภัยจากลมพายุ

อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองของประกันบ้านจะไม่รวมถึงความเสียหายจากภัยที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน

ความคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก

สำหรับภัยที่เกิดจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ทำให้ผู้เอาประกันได้รับความเสียหาย ได้แก่

  • ภัยจากการโจรกรรม แต่จะไม่คุ้มครองเมื่อสถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
  • ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ รวมถึงสัตว์พาหนะ แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะที่ผู้เอาประกันเป็นเจ้าของ
  • ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เช่น เครื่องบินตกใส่บ้าน ชิ้นส่วนเครื่องบินตกใส่บ้าน และโดรนตกใส่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ประกันบ้านจะไม่คุ้มครองจากความเสียหายของภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี และจะไม่รับประกันในกรณีที่บ้านที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วม เขตชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย


ทำประกันบ้านที่ไหนดี

ถ้าหากคุณอ่านบทความนี้แล้วพบว่าการทำประกันบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ สามารถเลือกทำประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยบ้านที่ต้องการได้กับบริษัทประกันภัยที่เหล่านี้ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินตามเงื่อนไขของสมาคมประกันวินาศภัย (Thai General Insurance Association)

ทำประกันบ้าน ที่ไหนดี ค่า ประกันภัยบ้าน
รายชื่อบริษัทประกันภัยที่ให้การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

ในส่วนของการเลือกทำประกันบ้านเราแนะนำให้เลือกแผนประกันของบริษัทประกันที่คุ้มครองตามที่คุณต้องการ ในส่วนที่จำเป็นสำหรับบ้านของคุณ เนื่องจากในแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน บางบริษัทประกันภัยอาจคุ้มครองบางอย่างแต่อีกบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง หรือบริษัทหนึ่งอาจให้ความคุ้มครองบางอย่างมากกว่าแต่ให้ความคุ้มครองบางอย่างน้อยกว่า เป็นต้น


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยบ้าน

ประกันบ้าน คืออะไร?

ประกันบ้าน คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย โดยประกันบ้านจะให้ความคุ้มครองต่อตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านแต่จะไม่คุ้มครองรวมถึงรากฐานของบ้าน

ประกันบ้านคุ้มครองอะไรบ้าง?

โดยส่วนใหญ่ประกันบ้านให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำ (ไม่ใช่น้ำท่วม), ภัยจากอากาศยาน, การเฉี่ยวชนของพาหนะ, การโจรกรรม, และภัยธรรมชาติ

บ้านที่ประกันบ้านรับประกันมีบ้านประเภทใดบ้าง?

โดยส่วนใหญ่บ้านที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันบ้านโดยทั่วไปจะรวมถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน